Username  * Password  *  สมัครสมาชิก

รายการที่ถูกตั้งประมูลโดย วัฒน์ รัชดา
ลำดับที่ รูปภาพ หัวข้อ ราคา
สูงสุด
ผู้ชนะ
ประมูล
ราคาปิด ผู้ชม ผู้ประมูล ผู้ตั้งประมูล
104   พระเปิม วัดใจ ปิดประมูล ran 8500 1828 17 วัฒน์ รัชดา (1)
103   พระเปิม วัดใจ ปิดประมูล 0 179 2 วัฒน์ รัชดา (1)
75   ทดสอบ ระบบการประมูลแบบ มีการสู้ราคาให้ดู ครับ ปิดประมูล happyyantique 14500 1572 20 วัฒน์ รัชดา (1)
73   // ทดสอบกระประมูลแบบปิด แบบมีคนเคาะถึงราคาขั้นต่ำ ปิดประมูล เอ นอร์ทเทิร์น 8000 2150 7 วัฒน์ รัชดา (1)
72   // ทดสอบ // พระคง กรุใหม่ ปิดประมูล ริโปนยอง 7800 2206 10 วัฒน์ รัชดา (1)
47   พระคง กรุเก่า ลงรัก สุดคลาสสิค ปิดประมูล 5000 2472 1 วัฒน์ รัชดา (1)
15   พระคงมหาวัน โพธิ์เด้ง ๆ ปิดประมูล 50001 2326 3 วัฒน์ รัชดา (1)
11   พระคงกรุเก่า สีส้ม *-* องค์สุดหล่อ*-* ปิดประมูล 252 วัฒน์ รัชดา (1)
10   พระเลี่ยง กรุวัดมหาวัน สวยแชมป์ หายาก ปิดประมูล 110000 289 3 วัฒน์ รัชดา (1)