Username  * Password  *  สมัครสมาชิก

รายการที่ถูกตั้งประมูลโดย วัฒน์ รัชดา
ลำดับที่ รูปภาพ หัวข้อ ราคา
สูงสุด
ผู้ชนะ
ประมูล
ราคาปิด ผู้ชม ผู้ประมูล ผู้ตั้งประมูล
104   พระเปิม วัดใจ ปิดประมูล ran 8500 1583 17 วัฒน์ รัชดา (1)
75   ทดสอบ ระบบการประมูลแบบ มีการสู้ราคาให้ดู ครับ ปิดประมูล happyyantique 14500 1293 20 วัฒน์ รัชดา (1)
73   // ทดสอบกระประมูลแบบปิด แบบมีคนเคาะถึงราคาขั้นต่ำ ปิดประมูล เอ นอร์ทเทิร์น 8000 1914 7 วัฒน์ รัชดา (1)
72   // ทดสอบ // พระคง กรุใหม่ ปิดประมูล ริโปนยอง 7800 1962 10 วัฒน์ รัชดา (1)
47   พระคง กรุเก่า ลงรัก สุดคลาสสิค ปิดประมูล 5000 2109 1 วัฒน์ รัชดา (1)
15   พระคงมหาวัน โพธิ์เด้ง ๆ ปิดประมูล 50001 1895 3 วัฒน์ รัชดา (1)