สมัครสมาชิกร้านค้า
* กรุณากรอกข้อมูล ให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
ชื่อร้านภาษาไทย :      
* ห้ามว่าง ,ยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร
ชื่อร้านภาษากฤษ :      
,ยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร ใช้เป็น URL ของร้านค้าด้วย หากไม่สะดวกปล่อยว่างไว้ได้
ชื่อผู้ใช้ (Username) :      
* ห้ามว่าง ,ใช้ในการเข้าระบบ,ห้ามมีช่องว่าง ,ยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร
รหัสผ่าน (password) :      
* ห้ามว่าง ,ต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข ,ไม่ต่ำกว่า 4 ตัวอักษร และยาวไม่เกิน 20 ตัว
ยืนยัน รหัสผ่าน (confirm) :      *
    ข้อมูลประวัติส่วนตัว 
ชื่อ (name) :    
* ห้ามว่าง ,กรุณาใส่ชื่อจริง
นามสกุล (surname) :    
* ห้ามว่าง ,กรุณาใส่นามสกุลจริง
เลขบัตรประชาชน 13 หลัก :      
* ห้ามว่าง ,กรุณาใส่หมายเลขจริง 13 หลัก
ที่อยู่ (address) :    
* ห้ามว่าง ,ต้องลงที่อยู่จริงตามบัตรประชาชนให้ครบถ้วน
ที่อยู่ ติดต่อได้สะดวก :    
เป็นที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก เช่น ที่ร้าน หรือที่ทำงาน.
ประเทศ (country) :    
โทรศัพท์ติดต่อสะดวก (tel) :    
* ห้ามว่าง ,ตัวเลขเท่านั้น เช่น (0123456789)
มือถือ(Mobile) :    
* ตัวเลขเท่านั้น เช่น (0123456789)
E-mail :    
* ควรใช้ E-mail ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
    ข้อมูลบัญชีธนาคาร * ห้ามว่าง , กรุณาใส่ข้อมูลตามจริง เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
ชื่อบัญชี :       * ห้ามว่าง
เลขที่บัญชีธนาคาร       * ห้ามว่าง          * ห้ามว่าง
สาขา :       * ห้ามว่าง

   * ห้ามว่าง
    ข้อมูลผู้รับรอง * กรณีมีผู้รับรองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ซึ่งไม่ระบุก็ได้ค่ะ
ชื่อผู้รับรอง :      
* โดยผู้รับรองควรเป็นผู้มีความน่าเชื่อถือในวงการพระเครื่อง หรือเป็นสมาชิกร้านค้าในเว็บที่น่าเชื่อถือ
เบอร์โทรผู้รับรอง :    
* ตัวเลขเท่านั้น เช่น (0123456789)
    สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องและเขียนชื่อร้านของท่าน * มีปัญหา สามารถส่งภาพมาที่ support@mumpra.com
ภาพสำเนาบัตรประชาชน :   * ขนาดไม่เกิน 200 KB.
ภาพสำเนาทะเบียนบ้าน :   * ขนาดไม่เกิน 200 KB.
ภาพสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร :   * ขนาดไม่เกิน 200 KB.

ข้อตกลงและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกร้านค้า

  1. ค่าสมาชิกร้านค้า "ฟรี" และสามารถลงพระหมุนเวียนภายในร้านได้ 200 รายการ  และโพสต์รูปได้ 5 รูปต่อ 1 รายการโดยไฟล์มีขนาดไม่เกิน 150k
  2. พระที่ท่านจะนำมาลงขายในร้านค้า ต้องเป็นพระแท้ตามมาตราฐานสากล โดยขอความร่วมมือลงพระไม่เกิน 5 รายการต่อพระแต่ละประเภท-ต่อวัน
  3. ทางร้านควรมีเงื่อนไขการรับประกันให้ชัดเจน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับทางร้านของท่านเอง
  4. หากพระของทางร้านท่านที่นำมาลง มีการตกแต่งศัลยกรรม อุด ซ่อมและชำรุด ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนมีการซื้อ-ขาย
  5. ทางเว็บ mumpra.com สามารยกเลิกการเป็นสมาชิกร้านค้าได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  6. ทางเว็บ mumpra.com สามารถลบกระทู้ พระในร้านออกได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า หากพบว่าเป็นพระเก๊ หรือพระคลุมเครือโดยให้ดุลยพินิจในการตัดสินของทางเว็บ mumpra.com เป็นที่สิ้นสุด

ขั้นตอนการสมัคร

  1. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
  2. ส่งรูปสำเนาบัตรประชาชน พร้อมทั้งเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. เมื่อทางเว็บไชต์ได้รับเอกสารครบถ้วนจะทำการเปิดให้ท่านสมาชิกใช้งานได้ในเวลาไม่เกิน 3 วันทำการ

          ห้ามลืม!!!..สำเนาบัตรประชาชน พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง ถ้าไม่ส่งจะไม่พิจารณาเปิดสมาชิกให้

           โดยส่งเป็นไฟล์รูปลงในช่องด้านบน ถ้ามีปัญหาสามารถส่งได้ ดังนี้  ส่งทาง e-mail ได้ที่ support@mumpra.com

หรือ ติดต่อฝ่ายสมาชิก โทร 086-327-4126 , 086-193-5668

บันทึกนี้ได้อ่านเป็นที่เข้าใจแล้ว และยอมรับในกติกาเงื่อนไขดังกล่าว

  ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับในเงื่อนไงข้างต้นทุกประการ