เหรียญนั่งพานชนะมาร หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ปี ๓๗


เหรียญนั่งพานชนะมาร หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ปี ๓๗
เหรียญนั่งพานชนะมาร หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ปี ๓๗
เหรียญนั่งพานชนะมาร หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ปี ๓๗


 
 ชื่อรายการ :   เหรียญนั่งพานชนะมาร หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ปี ๓๗
 รายละเอียด :
เหรียญนั่งพานชนะมาร หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ปี ๓๗ หมายเลข 18035 เนื้อทองแดง ผิวไฟแดงๆ บล็อคพานหนวดยาว เนื้อทองแดง พบทุกบล็อค ทั้งหมดมี 11 บล็อค คือ ๑. บล็อคทองคำ จำนวนที่พบประมาณ 1 % ๒. บล็อควงเดือน จำนวนที่พบประมาณ .3 % ๓. บล็อคพานสามเขี้ยว จำนวนที่พบประมาณ 4 % ๔. บล็อคพานหนวดยาว จำนวนที่พบประมาณ 3 % ๕. บล็อคพานหนึ่งเขี้ยว จำนวนที่พบประมาณ 1 % (เป็นบล็อกเดียวกันกับบล็อกร่องใต้พานแตกตอนปั๊มแรก ๆ ยังไม่มีรอยแตก) ๖. บล็อกยันต์มะมีเข็ม(หรือจะเรียกว่าบล็อคไม่มีเสี้ยนก็ได้) จำนวนที่พบประมาณ 17 % ๗. บล็อคร่องใต้พานแตก จำนวนที่พบประมาณ 1 % (เป็นบล็อคเดียวกันบล็อกพานหนึ่งเขี้ยวปั๊มหลังๆ จึงเกิดรอยแตกขึ้นมา) ๘. บล็อคสระอาเสี้ยนฝอย จำนวนที่พบประมาณ .7 % ๙. บล็อคสายฝน จำนวนที่พบประมาณ 1 % ๑๐. บล็อคหลังหมูมีจุดยาแตก จำนวนที่พบประมาณ 15 % ๑๑. บล็อคหลังหมูมีจุดยาไม่แตก จำนวนที่พบประมาณ 56 % โค้ตที่ใช้ตอกเนื้อทองแดงคือโค้ตตัว อุ ซึ่งมีทั้งหมด 5 อันแต่ลักษณะจะใกล้เคียงกันมากเพราะถ่ายมากจากตัวแม่ตัวเดียวกัน ใช้คนตอกสามคน รวมทั้งหมายเลขที่ใช้ตอกก็ใช้ถึง 5 ชุดแต่ลักษณะจะใกล้เคียงกันเพราะเป็นเลขเซตเดียวกัน รวมเหรียญทองแดงทั้งหมดจำนวน 20,431 เหรียญ บู เชียงราย ราคา : 6XXX ร้าน : พลศรีทองพระเครื่อง โทรศัพท์ : 0877124640
 ราคา :   โทรถาม
 
 ร้าน :   พลศรีทองพระเครื่อง บู เชียงราย  
 เบอร์โทรติดต่อ :   0639695995
 E-mail :   adipong44@gmail.com

 วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด :   1 ก.ย. 2562 22:14:44