พระกริ่งสิทธัตโถ ปี 2510 วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร หมายเลข 1472


พระกริ่งสิทธัตโถ ปี 2510 วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร หมายเลข 1472
พระกริ่งสิทธัตโถ ปี 2510 วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร หมายเลข 1472
พระกริ่งสิทธัตโถ ปี 2510 วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร หมายเลข 1472
พระกริ่งสิทธัตโถ ปี 2510 วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร หมายเลข 1472


 
 ชื่อรายการ :   พระกริ่งสิทธัตโถ ปี 2510 วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร หมายเลข 1472
 รายละเอียด :
พระกริ่งสิทธัตโถ ปี 2510 วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพฯ จัดสร้างโดย ท่านพระครูสังฆบริรักษ์ มโนรมย์ ดำริจัดสร้างขึ้น ตามปรารภของสมเด็จพระสังฆราช ญาโณทัย วัดสระเกศ โดยพระองค์ประทานชื่อพระกริ่งที่จัดสร้างนี้ว่า พระกริ่งสิทธัตโถ แปลว่า ผู้ประทานความสำเร็จ โดยมีการจัดสร้างทั้งหมด 5 ครั้ง หรือ 5 วาระด้วยกัน คือ ครั้งแรก ใน ปี 2508 2510 2512 2516 และ 2517 ตามลำดับ โดยได้อารธนานิมนต์ เกจิอาจารย์ต่าง ๆ และ พระป่าสายกรรมฐาน ที่เป็นที่นับถือ มาร่วมพิธีอาทิ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงปู่แหวน สุจิณโณ หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม หลวงปู่สิม พุทธาจาโร เป็นต้น โดยเฉพาะในปี 2508 ครั้งแรกที่มีการจัดสร้าง จัดเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ แบบดีทั้งใน และ ดีทั้งนอก คือ เนื้อหามวลสาร พิธีกรรม และ เจตนาการจัดสร้าง ครบถ้วนตามหลักการสร้างพระกริ่งทุกประการ และ ถือปฎิบัติเรื่อยมาจนถึงครั้งสุดท้ายในปี 2517 องค์นี้ เป็นของรุ่นปี 2510 หมายเลย ๑๔๗๒ สภาพสวยเดิม ๆ เลยครับ พระกริ่งสิทธัตโถ เป็นพระกรุ่งที่น่าบูชามากอีกหนึ่งรุ่นเลยครับ พระดี อีกทั้งราคาก็ยังไม่แพงมากครับ
 ราคา :   โทรถาม
 
 ร้าน :   วัฒน์ รัชดา   
 เบอร์โทรติดต่อ :   0863274126
 E-mail :   wat_jirawattano@hotmail.com

 วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด :   5 มี.ค. 2562 14:42:28