พระปรกใบมะขาม รุ่นเสาร์ 5 บูชาครู หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล


พระปรกใบมะขาม รุ่นเสาร์ 5 บูชาครู หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล
พระปรกใบมะขาม รุ่นเสาร์ 5 บูชาครู หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล
พระปรกใบมะขาม รุ่นเสาร์ 5 บูชาครู หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล


 
 ชื่อรายการ :   พระปรกใบมะขาม รุ่นเสาร์ 5 บูชาครู หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล
 รายละเอียด :
เป็นรุ่นที่หลวงปู่หมุน ท่านดำริให้สร้างอย่างเป็นทางการ รุ่น สุดท้าย ตามสัจจะที่ท่านให้ว่า “สจฺจํ อมตํ หเว ” สัจจะวาจา ที่ตั้งมั่นเป็นสิ่งอมตะ ทั้งยังบอกว่า "รุ่นนี้ของข้าจะต้องดีโด่งดังไปถึงเมืองนอก ใครมีไว้จะได้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีในอนาคต" และรุ่นนี้เป็นการสร้างเพื่อบูรณะวัดของบูรพาจารย์ต่างๆ และวัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ อันเป็นวัดดั้งเดิม เป็นวัดบ้านเกิดเมืองนอนของท่าน ผ่านพิธีพุทธาภิเษกถึง ๕ วาระ พิธีพุทธาภิเษก ๕ วาระ ครั้งที่ ๑ วัดป่าหนองหล่ม จ.สระแก้ว วันที่่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๔๓ ครั้งที่ ๒ วัดสุทัศนเทพ วราราม วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๓ ครั้งที่ ๓ วัดป่าหนองหล่ม จ.สระแก้ว วันเที่ ๘ เม.น. ๒๔๔๓ คร้งที่ ๔ วัดซับลำใย จ.ลพบุรี วันที่ ๙ เม.ย. ๔๓ ครั้งที่ ๕ วัดสุทัศน์ กทม. วันที่ ๓๐ เม.ย. ๔๓ พระรุ่นนี้หลวงปู่ว่า ถ้าบูชาให้ดีแล้วจะกินไม่หมด จนไม่เป็น มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ *** พิธีพุทธาภิเษกเสาร์ ๕ ซึ่งตรงกับวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๓ มีวัตถุมงคลที่เข้าร่วมพิธีปลุกบนมณฑลพิธีมี วัตถุุมงคล ๒ รุ่น เท่านั้นคือ รุ่นเสาร์ ๕ บูชาครู, รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี และมีพระกริ่งรุ่น สุคโตโขคลาภอีกรุ่นหนึ่ง วัตถุมงคลที่จัดสร้างมีดังนี้ ๑.พระบูชา หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ๑.๑ ขนาด ๙ นิ้ว จำนวนจัดสร้าง ๑๐๘ องค์ ๑.๒ ขนาด ๕ นิ้ว จำนวนจัดสร้าง ๙๙๙ องค์ ๑.๓ ขนาด ๓ นิ้ว จำนวนจัดสร้าง ๙๙๙ องค์ (ใต้ฐานบรรจุจีวร ชานหมากโรยทรายทับทิมแดง มีโค๊ตและหมายเลขกำกับ) ๒. รูปหล่อ หลวงปู่หมุน ลอยองค์ เทเข้าเบ้า ไทยโบราณ พิมพ์เบ้าทุบ เนื้อนวะพิเศษ เต็มสูตรบรมครู ใต้ฐานบรรจุเกศา ผงพุทธคุณจตุธาตุววัฏฐาน จำนวนจัดสร้าง ๑,๙๙๙ องค์ (มีโค๊ตและหมายเลขกำกับ) ๓. ครอบน้ำพุทธมนต์ปทุมโลหิต เนื้อสัมฤทธิ์ลงหิน เทแบบโบราณ จำนวนจัดสร้าง ๑๐๘ อัน (มีโค๊ตและหมายเลขกำกับ) ๔. รูปหล่อครึ่งซีกติดขันน้ำมนต์ เนื้อนวโลหะ ชุดกรรมการ จำนวนจัดสร้าง ๑,๕๐๐ องค์ ๕. มีดหมอมหาปราบ ๕.๑ ด้ามไม้มะขามฟ้าผ่า ขนาดใบมีดยาว ๕ นิ้ว จำนวนจัดสร้าง ๓๙๙ ด้าม ๕.๒ ด้ามงา ขนาดปากกา จำนวนจัดสร้าง ๙๙๙ ด้าม ค.๓ ด้ามไม้มะขามฟ้าผ่า ขนาดปากกา จำนวนจัดสร้าง ๙๙๙ ด้าม (มีโค๊ตและหมายเลขกำกับ ด้ามบรรจุตะกรุดเทพศาสตรา ชานหมาก เศษไม้เท้าหลวงปู่ เกศา) ๖. ตลับสีผึ้ง บรรจุสีผึ้ง จำนวนจัดสร้าง ๒,๙๙๙ ตลับ (มีโค๊ตและหมายเลขกำกับ บรรจุเหรียญ และสีผึ้งที่หลวงปู่หุงเอง) ๗. พระปิดตา ๗.๑ เนื้อผงผสมว่าน พิมพ์มือโบราณ ฝังตะกรุดทองคำ จำนวนจัดสร้าง ๙๙๙ องค์ ๗.๒ เนื้อผงว่าน พิมพ์มือโบราณ จำนวนจัดสร้าง ๒,๙๙๙ องค์ (มีโค๊ตและหมายเลขกำกับ ฝังก้านธูปกัมมัฏฐานที่หลวงปู่จุด บูชาพระรัตนตรัยและบูชาครู) ๘. ประคำเนื้อผงผสมว่าน ๑๐๘ ผงขี้ธูปกัมมัฏฐาน กระโหลกนวะ จำนวนจัดสร้าง ๑,๙๙๙ พวง (มีโค๊ตและหมายเลขกำกับ) ๙. พระปิดตายันต์ยุ่ง เนื้อชนวนนวโลหะ จำนวนจัดสร้าง ๑,๙๙๙ องค์ (มีโค๊ตและหมายเลขกำกับ) ๑๐. ตะกรุดโทน จตุธาตุววัฏฐาน ถักเชือกลูกผงพุทธคุณลงรักปิดทอง จำนวนจัดสร้าง ๑,๙๙๙ ดอก (มีโค๊ตและหมายเลขกำกับ) ๑๑. แหวนปอกมีดโบราณ ๑๑.๑ เนื้อทองคำ จำนวนจัดสร้าง ๙๙ วง ๑๑.๒ เนื้อเงิน จำนวนจัดสร้าง ๙๙๙ วง ๑๑.๓ เนื้อนวะโลหะ จำนวนจัดสร้าง ๑,๙๙๙ วง (มีโค๊ตและหมายเลขกำกับ) ๑๒. เห่รียญบาตรน้ำมนต์ เนื้อทองผสม จำนวนจัดสร้าง ๒,๙๙๙ เหรียญ (มีโค๊ตและหมายเลขกำกับ) ๑๓. ล็อกเกตรูกเหมือน ด้านหลังอุดเกศา จีวร ชานหมาก จำนวนจัดสร้าง ๒,๐๐๐ อัน (ฝังแผ่นเงินตอกโค๊ตและหมายเลขกำกับ) ๑๔. พระนาคปรกใบมะขาม ๑๔.๑ เนื้อเงิน จำนวนจัดสร้าง ๙๙๙ องค์ ๑๔.๒ เนื้อทองแดง จำนวนจัดสร้าง ๓๐,๐๐๐ องค์ (มีโค๊ตกำกับ) วาจาสิทธิ์ของหลวงปู่หมุน ที่ได้กล่าวไว้ก่อนละสังขาร ซึ่งลูกศิษย์และชาวบ้านต่างจดจำได้ติดหู คือ…” ของๆ ฉันสร้างเองกับมือ ใครมีไว้บูชาจะ หมุนโชคหมุนลาภ ทำมาค้าขึ้น ไม่มีวันจน ประกอบสัมมาอาชีพใดก็รุ่งเรือง เจริญลาภยศสรรเสริญ จะมีชื่อเสียงหอมขจรขจาย ขอให้เป็นคนดี คิดดี ทำดี ละเว้นชั่ว คุณพระจะรักษา เทวดาจะคุ้มครอง แม้นว่าฉันจะตายไป ของๆ ฉันจะขลังกว่านี้อีกหลายๆเท่า น้ำลาย ไอปาก ลมปราณที่ประจุลงไป ด้วยพลังจิตอันเข้มขลังของฉัน ย่อมเป็น หนึ่งบ่เป็นสอง ครบเครื่องเป็นองค์พระ ที่ดีทั้งนอก ดีทั้งใน ฝากไว้ในแผ่นดิน ให้เลื่องชื่อลือนาม ลือเรื่องถึงเมืองแมน ” หลวงปู่หมุน ท่านกำเนิดเมื่อ พศ. ๒๔๓๗ – ๒๕๔๖ อายุยืนถึง ๑๐๙ ปี พระเครื่องของท่านออกมา ช่วงบั้นปลายชีวิต ในปี พศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๕ จึงดูเหมือนเป็นพระเครื่องใหม่ อายุพระไม่เกิน ๑๐ ปี ความนิยมในท้องตลาดพระเครื่อง ยังมีไม่มาก มีเฉพาะกลุ่มลูกศิษย์ที่เคารพศรัทธา แต่ก็มีแนวโน้มกลุ่มลูกศิษย์มากขึ้น จากปากต่อปากของผู้บูชาพระเครื่องหลวงปู่ ที่พบประสบการณ์เหนือธรรมชาติ สาเหตุที่ท่านอนุญาติให้สร้างพระเครื่อง ในช่วงบั้นปลายชีวิตนั้น เพราะยุคแรก ๆ นั้น ท่านใช้เวลาส่วนใหญ่ ในการออกธุดงค์ไปในป่าดงดิบ และธุดงค์ไปแดนพุทธภูมิ ในต่างประเทศ หลายสิบๆปี จึงไม่ได้ทำวัตถุมงคลออกมาเพื่อให้ชาวบ้านบูชาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้เป็นคนดีมีศีล และรวมถึงหารายได้มาสร้างวัดซ่อมอุโบสถ บำรุงเสนาสนะให้ดำรงคงอยู่ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามในแผ่นดินสยาม วัดวาอาราม เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้คนรุ่นหลัง ได้กระทำแต่ความดี ละความชั่ว และขัดเกลาจิตใจคนรุ่นใหม่ ให้อ่อนโยน มีเมตตาธรรม สร้างสรรค์สังคม หลีกเลี่ยงพฤติกรรม สร้างเสื่อมสังคม.. หากไม่มีวัด ก็ไม่มีพระ หากไม่มีพระ คนรุ่นใหม่ก็ย้าย ศาสนาไปเป็นคริสต์จักรกันหมด แล้วพุทธศาสนาก็จางหายไปตามกาลเวลา.. หลวงปู่หมุน ท่านไม่ยึดติดลาภยศสมณศักดิ์ ท่านเป็นพระสงฆ์ สายพระป่าที่เคร่งกรรมฐานอย่างแท้จริง ท่านใดที่มองหา พุทธคุณทางด้านอิทธิปาฎิหาริย์, แคล้วคลาดอายุยืน, โชคลาภเสริมดวง และเมตตาบารมี ที่สามารถสัมผัสพุทธคุณในพระเครื่องได้ เป็นความเชื้อส่วนบุคคล จนกว่าท่านจะได้.. คำอาราธนา บูชาหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ท่องนะโม ๓ จบ แล้วภาวนาว่า หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล มะ อะ อุ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล อุ อะ มะ
 ราคา :   โทรถาม
 
 ร้าน :   ศิษย์หลวงปู่หมุน  
 เบอร์โทรติดต่อ :   0843782489
 E-mail :   ID Line 0834804450

 วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด :   26 ส.ค. 2560 00:13:38