พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย (สกุลช่างกำแพงเพชร)​


พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย (สกุลช่างกำแพงเพชร)​
พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย (สกุลช่างกำแพงเพชร)​
พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย (สกุลช่างกำแพงเพชร)​
พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย (สกุลช่างกำแพงเพชร)​


 
 ชื่อรายการ :   พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย (สกุลช่างกำแพงเพชร)​
 รายละเอียด :
พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย (สกุลช่างกำแพงเพชร)​ หรือที่เรียกกันว่า พระกำแพงสามขา ขนาดหน้าตัก 4 นิ้ว สูง 8 นิ้ว ศิลป์ชัดเจน (มีบูรณะเชื่อมอุดตรงอก) พระพุทธรูปสุโขทัยหมวดกำแพงเพชร( สกุลช่าง กำแพงเพชร) มีลักษณะโดยทั่วไปเหมือนในหมวดใหญ่ คือพระรัศมีเป็นเปลว ขมวดพระเกศาเล็ก พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบลงต่ำ พระนาสิกงุ้ม ตามแบบลักษณะมหาบุรุษจากอินเดีย พระโอษฐ์อมยิ้มเล็กน้อย พระอังสาใหญ่ บั้นพระองค์เล็ก ครองจีวรห่มเฉียง ชาวจีวรยาวลงมาถึงพระนาภี ปลายเป็นเขี้ยวตะขาบ แต่มีลักษณะของวงพระพักตร์ตอนบนจะกว้างกว่าตอนล่างมากอย่างสังเกตเห็นได้ชัด พระหนุ(คาง)จะแหลม จัดเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามอีกหมวดหนึ่ง พบที่จังหวัดกำแพงเพชร
 ราคา :   โทรถาม
 
 ร้าน :   พลศรีทองพระเครื่อง บู เชียงราย  
 เบอร์โทรติดต่อ :   0639695995
 E-mail :   adipong44@gmail.com

 วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด :   18 พ.ค. 2566 21:32:47