พระบูชาสมัยอยุธยา​ ทรงเครื่องใหญ่ ปางห้ามสมุทร


พระบูชาสมัยอยุธยา​ ทรงเครื่องใหญ่ ปางห้ามสมุทร
พระบูชาสมัยอยุธยา​ ทรงเครื่องใหญ่ ปางห้ามสมุทร
พระบูชาสมัยอยุธยา​ ทรงเครื่องใหญ่ ปางห้ามสมุทร
พระบูชาสมัยอยุธยา​ ทรงเครื่องใหญ่ ปางห้ามสมุทร
พระบูชาสมัยอยุธยา​ ทรงเครื่องใหญ่ ปางห้ามสมุทร


 
 ชื่อรายการ :   พระบูชาสมัยอยุธยา​ ทรงเครื่องใหญ่ ปางห้ามสมุทร
 รายละเอียด :
พระบูชาสมัยอยุธยา​ ทรงเครื่องใหญ่ ปางห้ามสมุทร สกุลช่างราชวงศ์​ปราสาททอง สูง 35 นิ้วรวมฐาน (มีบูรณะ) พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร มีพุทธลักษณะคือ ประทับยืนตรงด้วยพระบาททั้งสอง และยื่นพระหัตถ์ทั้งสองออกมาด้านหน้าเสมอพระอุระ พร้อมกับแบพระหัตถ์ยกขึ้นตั้งฉากกับพื้นดิน
 ราคา :   โทรถาม
 
 ร้าน :   พลศรีทองพระเครื่อง บู เชียงราย  
 เบอร์โทรติดต่อ :   0639695995
 E-mail :   adipong44@gmail.com

 วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด :   17 พ.ค. 2566 13:01:05