พระพุทธรูปล้านนา ระยะที่ ๔ หมวด ๒ ศิลป์เชียงแสนสิงห์สาม


พระพุทธรูปล้านนา ระยะที่ ๔ หมวด ๒  ศิลป์เชียงแสนสิงห์สาม
พระพุทธรูปล้านนา ระยะที่ ๔ หมวด ๒  ศิลป์เชียงแสนสิงห์สาม
พระพุทธรูปล้านนา ระยะที่ ๔ หมวด ๒  ศิลป์เชียงแสนสิงห์สาม
พระพุทธรูปล้านนา ระยะที่ ๔ หมวด ๒  ศิลป์เชียงแสนสิงห์สาม


 
 ชื่อรายการ :   พระพุทธรูปล้านนา ระยะที่ ๔ หมวด ๒ ศิลป์เชียงแสนสิงห์สาม
 รายละเอียด :
พระพุทธรูปล้านนา ระยะที่ ๔ หมวด ๒ ศิลป์เชียงแสนสิงห์สามปางไสยาสน์ ขนาด 25 นิ้ว ราวครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ ๒๒ เป็นพระพุทธรูปอยู่ในอิริยาบถ นอนตะแคงขวา พระบาททั้งสองข้างซ้อนทับเสมอกัน พระหัตถ์ซ้ายทาบไปตามพระวรกาย พระหัตถ์ขวาตั้งขึ้นรับพระเศียรและมีพระเขนย (หมอน) รองรับ บางแบบพระเขนยวางอยู่ใต้พระกัจฉะ (รักแร้) ลักษณะเดียวกับปางปรินิพพานและปางทรงพระสุบิน หรือเรียกโดยทั่วไปว่า “พระปางไสยาสน์” ปางโปรดอสุรินทราหู หรือ ปางไสยาสน์ , ปางปรินิพพาน สิริมงคลของผู้เกิดวันอังคาร ตามพุทธประวัติกล่าวว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับสีหไสยาสน์ เสด็จดับขันธปรินิพพานในวันอังคาร จึงได้ถือเอา พระพุทธไสยาสน์ เป็น พระประจำวันอังคาร นอกจากนี้คนโบราณยังมีความเชื่อว่า คนวันอังคาร เป็นคนใจร้อน ให้นอนเสียบ้าง จะได้ใจเย็น เหมือนดังพระนอน ดังนั้นผู้ที่เกิดวันอังคารถ้าได้ไปกราบสักการะขอพรถือเป็นสิริมงคลยิ่งนัก คติการสร้างพระพุทธรูปปางไสยาสน์นั้น ก็เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้รำลึกถึงการเสด็จปรินิพพานขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ขณะเดียวกันก็เพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท สังขารทั้งหลายเป็นสิ่งไม่เที่ยง แม้กระทั่งพระพุทธองค์ก็ยังเลี่ยงไม่พ้น อีกทั้งยังเป็นตัวแทนของการขจัดความมัวเมาลุ่มหลง เห็นผิดเป็นชอบที่เป็นลักษณะของราหู และเชื่อกันหากได้ขอพร จะโชคดี พ้นภัย เป็นการสะเดาะเคราะห์ ช่วยให้เรื่องร้ายกลายเป็นดี
 ราคา :   โทรถาม
 
 ร้าน :   พลศรีทองพระเครื่อง บู เชียงราย  
 เบอร์โทรติดต่อ :   0639695995
 E-mail :   adipong44@gmail.com

 วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด :   17 พ.ค. 2566 12:56:12