พระกริ่ง 72 พรรษา พระพุทธนวมมหาราชายุจฉับปริวัตนมงคล


พระกริ่ง 72 พรรษา พระพุทธนวมมหาราชายุจฉับปริวัตนมงคล
พระกริ่ง 72 พรรษา พระพุทธนวมมหาราชายุจฉับปริวัตนมงคล
พระกริ่ง 72 พรรษา พระพุทธนวมมหาราชายุจฉับปริวัตนมงคล
พระกริ่ง 72 พรรษา พระพุทธนวมมหาราชายุจฉับปริวัตนมงคล


 
 ชื่อรายการ :   พระกริ่ง 72 พรรษา พระพุทธนวมมหาราชายุจฉับปริวัตนมงคล
 รายละเอียด :
พระกริ่ง 72 พรรษา รัชกาลที่ 9 พระพุทธนวมมหาราชายุจฉับปริวัตนมงคล ปี 2542 ขนาดกว้าง 3.5 ซม. ยาว 2 ซม. เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2542 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดสร้างวัตถุมงคลพระพุทธรูป และพระบรมรูปจำลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การจัดสร้างครั้งนี้จึงประกอบด้วยหลักการดังนี้ 1. ความถูกต้องในพิธีแต่โบราณ 2. ความสมบูรณ์พร้อมของมวลสาร ทองชนวนโลหะที่นำมาจัดสร้างพระในโครงการฯ 3. รูปแบบที่งดงาม
 ราคา :   1000
 
 ร้าน :   พลศรีทองพระเครื่อง บู เชียงราย  
 เบอร์โทรติดต่อ :   0639695995
 E-mail :   adipong44@gmail.com

 วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด :   27 ก.พ. 2565 15:06:31