พระกริ่งเล็ก หลวงพ่อโสธรปี 2503 ยันต์นูน


พระกริ่งเล็ก หลวงพ่อโสธรปี 2503 ยันต์นูน
พระกริ่งเล็ก หลวงพ่อโสธรปี 2503 ยันต์นูน
พระกริ่งเล็ก หลวงพ่อโสธรปี 2503 ยันต์นูน
พระกริ่งเล็ก หลวงพ่อโสธรปี 2503 ยันต์นูน


 
 ชื่อรายการ :   พระกริ่งเล็ก หลวงพ่อโสธรปี 2503 ยันต์นูน
 รายละเอียด :
พระกริ่งเล็ก หลวงพ่อโสธรปี 2503 ยันต์นูน พระกริ่งเล็ก พระพุทธโสธร เนื้อทองเหลือง จะมีพุทธลักษณะคล้ายกับพระชัยวัฒน์ทั่วไป คือมีขนาดเล็ก ต่างแต่ที่มีการบรรจุกริ่งที่ใต้ฐานพระทุกองค์จึงเรียกว่า”พระกริ่งเล็ก” วัดโสธรเริ่มมีการสร้าง พระกริ่งเล็ก หลวงพ่อโสธร ครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2500 และยังมีการสร้างเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ มีมากมายหลายพิมพ์ทั้งพิมพ์เก่าและพิมพ์ใหม่ ชึ่งแน่นอนว่าช่วงแรก ๆ นั้นไม่ไดัมีการจดบันทึกไว้ทุกพิมพ์ พระเสริมก็มีออกมามากมายเช่นกันทั้งเก่าและใหม่ แต่ก็มีการบันทึกไว้อยู่บ้างถึงแม้ว่าไม่หมดก็ตาม เชื่อแน่ว่าต้องมีพิมพ์มากกว่าที่รวบรวมมาให้ศึกษานี้ นอกจากนั้นยังมีที่พบเห็นอีกหลายพิมพ์ที่ยังหาข้อยุติไม่ได้
 ราคา :   8000
 
 ร้าน :   พลศรีทองพระเครื่อง บู เชียงราย  
 เบอร์โทรติดต่อ :   0639695995
 E-mail :   adipong44@gmail.com

 วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด :   26 ต.ค. 2564 11:35:09