พระกริ่งสุตาธิการี หลวงพ่อทองอยู่ วัดหนองพะอง จ.สมุทรสาคร


พระกริ่งสุตาธิการี หลวงพ่อทองอยู่ วัดหนองพะอง จ.สมุทรสาคร
พระกริ่งสุตาธิการี หลวงพ่อทองอยู่ วัดหนองพะอง จ.สมุทรสาคร
พระกริ่งสุตาธิการี หลวงพ่อทองอยู่ วัดหนองพะอง จ.สมุทรสาคร


 
 ชื่อรายการ :   พระกริ่งสุตาธิการี หลวงพ่อทองอยู่ วัดหนองพะอง จ.สมุทรสาคร
 รายละเอียด :
พระกริ่งสุตาธิการี หลวงพ่อทองอยู่ วัดหนองพะอง จ.สมุทรสาคร อ.เทพ สาริกบุตร เป็นผู้วางฤกษ์ และการลงพระยันต์ อ นิรันด์ แดงวิจิตร(อ.หนู)เป็นเจ้าพิธี ---------////-------- พระกริ่งเป็งย๊ง ของหลวงปู่โต๊วัดประดู่ฉิมพลี และ พระกริ่ง ชินบัญชร ของหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เป็นพระกริ่งที่ได้รับความนิยมสูงสุดของวงการ ด้วยเหตุที่พระอาจารย์ทั้ง 2 ท่านถือได้ว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงที่ขลังจริงทำได้จริงประสพการณ์จริงกราบไหว้พึ่งพาได้อย่างสนิทใจมีผู้เคารพนับถือทั่วประเทศ ทั้งคนเดินดินกินข้าวแกงตลอดจนบุคคลชั้นสูงของประเทศ แต่จะมีสักกี่คนที่จะได้มีโอกาสครอบครองด้วยราคาระดับหลักแสนและปํญหาเก๊แท้ จึงมีไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครๆก็จะมีได้ แต่ยังมีของดีอาจารย์เก่งยุคเดียวกับ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี และ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ นั่นก็คือ " พระกริ่งสุตาธิการี ของ หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะองค์ จ.สมุทรสาคร พระกริ่งรุ่นนี้ สร้างขึ้นในปี 2526 โดยมีอาจารย์เทพ สาริกบุตร เป็นผู้วางฤกษ์ และการลงพระยันต์ 108 และ นะ14 ตามตำราของวัดสุทัศน์อย่างเคร่งครัดทุกประการ อาจารย์นิรันด์ แดงวิจิตร(อ.หนู)เป็นเจ้าพิธี ในการดำเนินการสร้างในครั้งนี้ หลวงพ่อทองอยู่ท่านนี้เป็นพระเกจิที่ได้รับการยอมรับจากลูกศิษย์ของหลวงปู่โต๊ะเป็นอย่างสูงเนื่องมาจากไม่ว่าจะมีพิธีปลุกเสกที่ใดจะต้องมีชื่อพระอาจารย์ทั้งสองท่านนี้คู่กันเสมอ หลวงปู่โต๊ะยังให้นิมนต์หลวงพ่อทองอยู่มาในงานวันเกิดของท่านเป็นกรณีพิเศษเป็นประจำทุกปีมิได้ขาดจวบจนหลวงปู่โต๊ะท่านมรณะภาพ แม้กระทั่งพระกริ่งพุทโธรุ่นสุดท้ายของหลวงปู่โต๊ะที่ท่านได้เทเอาไว้แต่ไม่ทันเศกท่านก็มรณะภาพไปเสียก่อน ทางวัดประดู่ฉิมพลีและบรรดาลูกศิษย์ต่างก็มีมตินิมนต์ให้หลวงพ่อทองอยู่ท่านนี้มาปลุกเศกพระกริ่งรุ่นนี้แทน ซึ่งเป็นไปตามที่หลวงปู่โต๊ะท่านได้สั่งเสียไว้ก่อนท่านจะมรณภาพว่าให้นิมนต์หลวงพ่อทองอยู่มาปลุกเสกพระกริ่งรุ่นนี้ให้แทนหากท่านมรณภาพไปก่อน สำหรับพระกริ่งที่จะถือได้ว่าสร้างได้ถูกต้องนั้นต้องประกอบไปด้วยฤกษ์ยามในการเททองเพื่อให้สำเร็จเป็นองค์พระ เรื่องนี้สำคัญอย่างที่สุดเปรียบได้กับการให้ฤกษ์คลอดบุตรของเราๆท่านๆ ถ้าฤกษ์เสียหรือว่าไม่เป็นมงคลนับว่าใช้ไม่ได้ แต่นี่เป็นฤกษ์ที่ให้กำเนิดพระกริ่งที่ถือว่าเป็นของสูงสร้างยากด้วยแล้วไม่ใช่โหรที่ใหนๆใครก็ให้ได้ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านนี้โดยเฉพาะเท่านั้นถึงจะกระทำได้การลงพระยันต์บังคับ ตามตำราของวัดสุทัศน์ ทั้งสองประการนี้ อาจารย์เทพ สาริกบุตร เป็นผู้ให้ฤกษ์และการลงพระยันต์ สำหรับท่าน อาจารย์เทพ สาริกบุตร ท่านนี้นับว่าเป็นเอกและมีความเชี่ยวชาญเจนจบอย่างยิ่งในศาสตร์แขนง นี้ได้รับการยอมรับและยกย่องอย่างสูงโดยปราศจากข้อสงสัยซึ่งไม่อาจหาผู้ใดมาทัดเทียมได้ แม้กระทั่งพระกริ่งของท่าน อ.ไสว วัราชนัดดา ก็ยังต้องให้ท่านวางฤกษ์ให้ในหลายครั้งหลายโอกาสพิธีกรรม อาจารย์นิรันด์ แดงวิจิตร(อ.หนู) เป็นเจ้าพิธีในการสร้างครั้งนี้ ในสมัยสมเด็จพระสังฆราช(แพ)วัดสุทัศน์ ทรงสร้างพระกริ่งนั้น ท่านให้ความสำคัญกับพิธีกรรมอย่างยิ่งห้ามมิให้ขาดตกบกพร่อง ท่านอ.หนูก็ได้ร่วมถวายงานรับใช้ใกล้ชิดในการจัดพิธีกรรมตามบัญชาของสมเด็จฯมาโดยตลอดจมิได้ขาดจึงเป็นที่ยอมรับของลูกศิษย์ทุกๆท่านว่าท่าน อ.หนู เป็นผู้ที่รู้จริงปฏิบัติได้ถูกต้องจริงเป็นที่เชื่อถือได้เนื้อหาองค์พระ พระกริ่งรุ่นนี้มีชนวนมวลสารที่สำคัญๆจำนวนมากมาผสมเพื่อใช้เทเป็นเนื้อนวะโลหะและท่านอ.หนูได้ควบคุมการผสมแร่ธาตุต่างอย่างใกล้ชิดอีกด้วย ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่าพระกริ่งรุ่นนี้เป็นพระกริ่งที่สร้างได้อย่างถูกต้องตามตำราของวัดสุทัศน์ทุประการและโดยผู้รู้จริงเชี่ยวชาญจริงและพระอาจารย์ผู้ปลุกเศกเป็นของจริงเป็นที่ยอมรับ จะหาพระกริ่งรุ่นใหนในปัจจุบันนี้ที่สร้างได้แบบนี้เห็นทีจะยากแล้วครับ หลวงพ่อทองอยู่ วัดหนองพะอง เป็นหนึ่งพระเกจิอาจารย์ยุคหลังยี่สิบห้าพุทธศตวรรษ พร้อม ๆ กับหลวงพ่อสุด วัดกาหลง และ หลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม ท่านเป็นสหธรรมมิกกับ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง เป็นศิษย์ของหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ และเป็นศิษย์ผู้พี่ของหลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ ท่านเป็นหนึ่งพระเกจิอาจารย์ยุคหลังยี่สิบห้าพุทธศตวรรษ พร้อม ๆ กับหลวงพ่อสุด วัดกาหลง และ หลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม และท่านเป็นสหธรรมมิกกับ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พระกริ่ง-รุ่นนี้สร้างเมื่อ พ.ศ.2526 โดยเอานามสมณศักดิ์ "พระครูสุตาธิการี" ของหลวงพ่อทองอยู่มาเรียก เพื่อให้การสร้างพระรุ่นนี้มีความสมบูรณ์และศักดิ์สิทธิ์ตามตำรา โดยคณะผู้ดำเนินการสร้างได้รวบรวมชนวนโลหะศักดิ์สิทธิ์หลายพิธีมาเป็นส่วนผสม ประกอบด้วย ชนวนพระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว ชนวนพระกริ่ง หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ชนวนพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง ชนวนพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศวิหาร ชนวนรูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ชนวนพระกริ่ง 7 รอย วัดบวรนิเวศวิหาร ชนวนพระกริ่ง หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง ชนวนพระกริ่งนเรศวรเผด็จศึก จังหวัดพิษณุโลก ชนวนพระกริ่ง-ชัยวัฒน์ชินบัญชร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ห่วงเหรียญพระเกจิอาจารย์ทั้งเก่าและใหม่จำนวนมาก ฯลฯ พระกริ่ง-รุ่น นี้สร้างโดยวิธีการเททองแบบหล่อโบราณ โดยมี “อาจารย์เทพย์ สาริกบุตร” ผู้เชี่ยวชาญทางพิธีการสร้างพระกริ่งของเมืองไทยเป็นผู้กำหนดฤกษ์และเป็นเจ้าพิธี นอกจากนี้อาจารย์เทพย์ยังได้ลงแผ่นโลหะด้วยพระยันต์ 108 และ 14 อันเป็นสูตรการสร้างพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์แต่โบราณ โดยมี อาจารย์หนู หรือ อาจารย์นิรันต์ แดงวิจิตร ศิษย์ผู้ใกล้ชิดสมเด็จพระสังฆราช (แพ) และเจ้าคุณศรี (สนธิ์) มาช่วยในการสร้างพระกริ่งแต่ละขั้นตอนเพื่อให้ถูกต้องตามตำราอย่างแท้จริงตามแบบฉบับวัดสุทัศน์ ซึ่งอาจารย์หนูได้มอบชนวนพระกริ่ง-วัดสุทัศน์รุ่นเก่า ๆ จำนวนหนึ่งมาผสมลงในเบ้าหลอมด้วย การทำพิธีเททองมีการจัดปริมณฑลพิธีและเครื่องบวงสรวงถูกต้องตามตำราทุกอย่าง โดยหลวงพ่อทองอยู่ได้นั่งบริกรรมคาถาและมีพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ตลอดเวลาจนเสร็จพิธี พระกริ่งรุ่นนี้มีการอุดกริ่งแบบ “ชักเม็ดกริ่งในตัว” ซึ่งเป็นการสร้างตามแบบฉบับของวัดสุทัศน์ครั้งสมัยสมเด็จพระสังฆราช (แพ) และเจ้าคุณศรี (สนธิ์) คือเม็ดกริ่งจะถูกบรรจุในองค์พระขณะเททองหล่อ รอยอุดกริ่งของพระรุ่นนี้จึงอยู่ที่ฐานด้านหลัง 2 รู ไม่ได้อยู่ใต้ฐานด้านล่าง แบบหล่อแล้วมาเจาะรูอุดเม็ดกริ่งภายหลัง สว่นเม็ดกริ่งก็เอาเนื้อโลหะที่กำลังหลอมเหลวอยู่มาสาดในน้ำทำให้ได้เม็ดโลหะเป็นเม็ดเล็ก ๆ มาเป็นเม็ดกริ่ง จากพิธีการสร้างที่ยึดแบบอย่างตามตำราและพิถีพิถันในการผสมเนื้อโลหะ จึงทำให้พระกริ่ง-รุ่นนี้เนื้อโลหะออกมาเป็น “นวโลหะกลับดำ” เหมือนพระกริ่ง-วัดสุทัศน์รุ่นเก่า ๆ พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ รุ่นนี้เมื่อเสร็จพิธีเททองและแต่งเป็นองค์พระเสร็จแล้ว หลวงพ่อทองอยู่ได้นิมนต์พระเกจิอาจารยอีกหลายท่านมาร่วมปลุกเสกด้วย เสร็จจากพิธีพุทธาภิเษกแล้วหลวงพ่อทองอยู่ได้ปลุกเสกเดี่ยวอีกหลายวันจึงนำออกแจกจ่าย จำนวนการสร้าง 999 องค์ พระกริ่งสุตาธิการี #หลวงพ่อทองอยู่ #วัดหนองพะอง #สมุทรสาคร #เทพสาริกบุตร #นิรันด์แดงวิจิตร #อหนู #นเจ้าพิธี #พระกริ่งเป็งย๊ง #หลวงปู่โต๊วัดประดู่ฉิมพลี #พระกริ่งชินบัญชร #หลวงปู่ทิมวัดละหารไร่
 ราคา :   โชว์
 
 ร้าน :   พลศรีทองพระเครื่อง บู เชียงราย  
 เบอร์โทรติดต่อ :   0639695995
 E-mail :   adipong44@gmail.com

 วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด :   9 ก.ย. 2563 19:59:35